اصل کار دستگاه قالب گیری تزریقی

2021-07-14

دستگاه قالب گیری تزریقیهمچنین دستگاه تزریق نامیده می شود ، که اصلی ترین تجهیزات قالب گیری است که از قالب های پلاستیکی برای ساخت پلاستیک های ترموپلاستیک یا ترموست به شکل های مختلف محصولات پلاستیکی استفاده می کند. شامل عمودی ، افقی و تمام برقی. دستگاه قالب گیری تزریقی می تواند پلاستیک را گرم کرده و فشار زیادی به پلاستیک مذاب وارد کند تا آن را تزریق کند تا حفره قالب پر شود.

دستگاه قالب گیری تزریقی و سرنگ مورد استفاده برای تزریق دارای اصل کار نسبتاً مشابهی هستند. این فرآیندی است که در آن پلاستیک حالت مذاب (یعنی حالت جریان چسبناک) با فشار پیچ (یا پیستون) به داخل حفره قالب بسته تزریق می شود و محصول پس از انجماد و شکل گیری به دست می آید.

ابتدا پلاستیک دانه دار یا پودر شده را به بشکه آن اضافه کنیددستگاه قالب گیری تزریقیبه پلاستیک با چرخش o ذوب می شودf the screw and the outer wall of the barrel. Then the machine closes the mold and moves the injection seat forward, and the nozzle is close to the gate of the mold. , And then pass the pressure oil through the injection cylinder and push the screw forward. Thus, the molten material is injected into the closed mold with a lower temperature at a high pressure and a faster speed. After a certain period of time and pressure holding (also called pressure holding), cooling, solidification and molding, the product can be opened and the product can be taken out. (To ensure that the product has a certain density and dimensional tolerances, it is the purpose of maintaining pressure to supplement the material in the cavity to avoid the reflux of the melt in the cavity). Plasticization, injection and molding are the basic requirements of injection molding. The prerequisite for the quality of the formed product to be achieved and guaranteed is plasticization, and there is a high pressure response in the cavity (20-45MPa is usually the average pressure in the cavity), so the دستگاه قالب گیری تزریقی has enough Large clamping force. It can be seen that the injection device and clamping device of the key part of the دستگاه قالب گیری تزریقی.

  • QR